همه ما راجب آیندمون فکر میکنیم

اما تعداد خیلی کمی براش برنامه میریزن

تا به حال به این فکر کردید که یک سال دیگه دو سال دیکه … در چه جایگاهی هستید؟

آیا تونستید به اهداف و روئیاهاتون برسید؟

اصلا براش برنامه ریختید براش زحمت می کشید؟

یا طبق روال عادی دارید حرکت میکنیدو منتظرید یکی به کمکتون بیاد؟

جریان آیندتو تحت کنترل داری یا خودتو به شانس سپردی؟

کلیپ زیبای زیر رو ببینید.

dokme-kharid